Tomasz Potocki ca,1860

by

Tomasz Potocki
herbu Pi?awa 3.05.1809-13.12.1861

ziemianin, oficer, dzia?acz spo?eczny, ekonomista, publicysta,
bra? udzia? w powstaniu listopadowym 1831


Price for the real object. Contact the user.

Spread the art

Share this