MIESZKO I DABROWKA 1960

by

MIESZKO I DABROWKA 1000 LAT POLSKI

500 Pc / Ni

Awers - J.Goslawski

100 ZL 1960
Napis :
MIESZKO + DAMBROWKA

napis wypukly PROBA

Rewers

1960
Napis :
Polska Rzeczpospolita Ludowa
herby 17 Miast

1,000.00Euro
Price for the real object. Contact the user.

Spread the art

Share this

More from collection - POLISH COINS -